Николай Статкевич о главной проблеме Беларуси (видео)


Можна казаць шмат пра праблемы Беларусі. Праблемы ёсць у кожнай краіны. І ў еўрапейскай, і ў афрыканскай. Наша галоўная праблема ў тым, што мы самая несвабодная еўрапейская краіна. Несвабоднее нас няма. Мы хвалімся гісторыяй — магдэбургскае права, першая канстытуцыя, сеймы, туды-сюды, але зараз мы самыя несвабодныя.
 
Свабода каштуе вельмі дорага. За свабоду кожны народ заплаціў. Рызыкаваў. Звычайна, нажаль, не абыходзілася без крыві, але некаму пашанцавала, праскочылі.
 
Але несвабода каштуе больш.
Калі адкінуць у баку ваюючыя краіны і краіны, якія нядаўна ваявалі (Украіна, Грузія, Малдова), мы самая бедная краіна Еўропы. Гэта вынік нашай несвабоды.
Расія дае Лукашэнку каласальныя грошы. У асобныя гады — чвэрць нацыянальнага прадукта, 13 — 14 міліярдаў даляраў. Гэта унікальная цыфра. Па 1200 — 1300 даляраў на кожнага чалавека ў год, ад немаўлят да старых. Зараз — 10 працэнтаў.
 
Пыталіся, куды грошы ідуць. Яны ідуць на тое, как нас падаўляць. Мы нядаўна былі ў Маладзечна. Там зараз 92 000 насельніцтва. На іх паўтары тысячы міліцыянераў. Уяўляеце? А ў масштабах краіны колькі іх? А гэта ж толькі одна з дзевяці службаў! А КДБ? 20 000! А Служба Аховы Прэзідэнта больш за 2 000 чалавек. У Трампа меньш, уяўляеце?
“Нужно собраться и убрать одного придурка”
 
 Трэба сабрацца і прыбраць аднаго прыдурка. Хацелася б, каб мірна.

Далей – глядзіце відэа

 
***
 
“Можно много говорить о проблемах Беларуси. Проблемы есть в каждой стране. И в европейской, и в африканской. Наша проблема в том, что мы самая несвободная европейская страна. Несвободнее нас нет. Мы гордимся историей — магдебургское право, первая конституция, сеймы, туда-сюда, но сейчас мы самые несвободные”.
 
Свобода стоит очень дорого. За свободу каждый народ заплатил. Рисковал. Обычно, к сожалению, не обходилось без крови, но кому-то повезло, проскочили. 
 
Но несвобода стоит дороже.
 
Если отставить в сторону воюющие страны и страны, которые недавно воевали (Украина, Грузия, Молдова), мы самая бедная страна Европы. Это следствие нашей несвободы.
 
Россия даёт Лукашенко колоссальные деньги. В отдельные годы — четверть национального продукта, 13 — 14 миллиардов долларов. Это уникальная цифра. По 1200 — 1300 долларов на каждого человека в год, от младенцев до стариков. Сейчас — 10 процентов.
 
Спрашивали, куда эти деньги идут. Они идут на то, чтобы нас подавлять. Мы недавно были в Молодечно. Там сейчас 92 000 населения. На них полторы тысячи милиционеров. Представляете? А в масштабах страны сколько их? А это же только одна из девяти служб! А КГБ? 20 000! А Служба Охраны Президента больше 2 000 человек. У Трампа меньше, представляете?
 … 
 Нужно собраться и убрать одного придурка. Хотелось бы, чтоб мирно.